Menu
Forrige artikel

Den perfekte gentleman

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 7405

Af Ida Munk

Forfatteren af denne smukt udstyrede bog er dr. phil. i kulturhistorie og seniorforsker ved Nationalmuseet.

Emnet er gentlemen i perioden 1870-1914 med solide referencer til tidligere og senere tider. Ønsket om at forstå disse mænd og deres verden og dermed den rolle, som tøj og manerer spiller, er forfatterens udgangspunkt. Forfatteren arbejder med Nationalmuseets dragtsamling, som sammen med udvalgte erindringer er bogens vigtigste kildemateriale. Forfatteren gør tydeligt opmærksom på de relevante forskningsmæssige forbehold i forhold til afgrænsningen af emnet, indkredsningen af definitionerne på begrebet ’en gentleman’ samt begrundelse for udvalget af det anvendte kildemateriale. Det seriøse kildemateriale ses også i detaljen;  et foto af et sæt sportstøj med vest og knæbukser i meleret, kraftigt uldstof tilhørende kong Christian IX fra 1870erne s. 27 illustrerer, at den engelske landstil trænger ind i herremoden.

Bogen består af 5 dele, som igen er opdelt i 9 kapitler.

Del I omhandler Det høje ideal’ og består af kapitel 1, som sætter scenen for perioden ved en gennemgang af opfattelsen af idealmanden fra oldtiden til ca. 1900. Del II har overskriften ’Fremtræden’ og består af kapitel 2 om ’Manden og påklædningen’, kapitel 3 om ’Sønnen og hjemmet’ samt kapitel 4 ’Drengen og skolen’. Del III ’Udfordringer’ består ligeledes af 3 kapitler; ’Arbejdsliv og selskabsliv’, ’Ferie og sommerliv’ samt ’Sport og maskulinitet’. Del IV bærer overskriften ’Idealet omkring 1900’. Her behandles ’Helten og ridderen’ og denne del afsluttes med et engelsk resume. Del V er ’Henvisninger’ med et særdeles grundigt, meget oplysende og læseværdigt noteapparat, en oversigt over kilder og litteratur, samt over illustrationer, et personregister og et stedregister. Dette giver andre fagpersoner gode muligheder for at udforske emnet yderligere.

Bogen giver læseren, hvad enten der læses med faglig baggrund eller blot nysgerrighed, mulighed for stor indsigt i emnet. Den er virkelig velskrevet og med god humor og bemærkninger til eftertanke.

De 5 dele indledes med en talemåde/et citat med kildeangivelse, hvilket igen siger noget om, at forfatteren ikke overlader noget til tilfældigheder. Således ved Del II, hvor ”Ambrosius Stub efter tysk senmiddelalderligforlæg” citeres for: ”Vel født er vel en trøst, Dog bedre vel opdragen. Vel gift er livets lyst. Vel død er hele sagen.” s. 61 - eller igen med humoristisk selvfølgelighed citatet, der indleder Del V. ’Henvisninger’: ”De kender min metode. Den er netop baseret på iagttagelse af bagateller”. Kilden er Sherlock Holmes til doktor Watson, men ikke nok med det: Vi skal have hele kilden og det får vi: ”Mysteriet i Boscombedalen fra 1910.” s. 385.

Bogens grundighed gør den også til underholdende læsning. Man bliver klog på finurligheder: Bare det at blive indviet i de mange forskellige hattetyper, som mænd skulle anvende præcist til formålet og på bestemte tidspunkter af året og dagen, er jo forrygende: En flad stråhat med bånd – en boater - eller en melon,  (en lavpuldet, stiv rund hat) eller en fedora, en homburg, senatorhat, tweedhat, sixpence, en chapeaux mécaniques og mange flere – vi bliver præsenteret for dem alle. Hvem ved i dag, hvad en norfolkjakke er? Eller en humbug? (Det er et ret bredt, færdigsyet slips, der hæftes fast på kraveknappen! S. 102).

Som det fremgår af ovenstående kommer vi helt ned til kraveknappen, men også  op i stor størrelse – bl.a. rundt om den arkitektur, der i perioden knyttede an til idealet helten og ridderen, som f.eks. det nationalromantiske banegårdsbyggeri, der spredte sig over hele landet med jernbanens udbygning i anden halvdel af 1800-årene, til Esbjergs torv med posthus i gotisk stil, og bankbygning i toscansk middelalderstil samt byens vartegn, vandtårnet i rhinborgsarkitektur – alt bygget fra 1896 til 1908.

De komplekse problemstillinger, om det kropslige ideal uden tøj, der vokser frem med sportsudøvelsen og  helsedyrkelsen for slet ikke at nævne mand til mand relationen fra det platoniske venskab til det forbudte homoseksuelle forhold, behandles med internationale referencer.

Bogen er klart faglig litteratur på studier som etnologi, antropologi, litteratur, design og historie, men er også qua sin underholdende og meget vidende formidling en rigtig fin gavebog. Bogen er af forfatteren tilegnet ”…vor tids unge mænd, som også skal finde vej i en foranderlig tid.” s 5.

historie-online.dk, den 10. april 2018

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Skandinavism
”af yderste Vigtighed for det hele Borgersamfunds Tryghed”
Konservatisme og kulturkamp