Menu
Forrige artikel

100 års kærlighed

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 6668

Af Lene Tranberg, cand.mag. i historie og dansk

Tankevækkende er det, at historieskrivning om helt essentielle sider af livet som kærlighed, seksualitet og død stadig i dag kan virke nytænkende, ja for nogle måske endda lettere kontroversiel og irrelevant. Sådanne emner har i historisk sammenhæng stadig en vis eftersmag af at være tabuer og perifere, skønt vi kalder os selv for frigjorte, og trods det faktum, at de netop repræsenterer helt grundlæggende livsvilkår for os alle. Det virker absurd og selvmodsigende. 

Måske vil Jens-Emil Nielsens 100 års kærlighed. En krønike om kærlighed, seksualitet og moral i det 20.århundrede derfor også virke lidt grænseoverskridende og mindre vigtig for nogle. Men jeg håber det ikke. 

For 100 års kærlighed er en meget interessant historisk fremstilling af, hvordan danskernes holdninger, moral og praksis i forhold til kærlighed, erotik og sex udviklede sig gennem det 20. århundrede. 

Det er en velskrevet og flot illustreret bog, der bygger på et stort og alsidigt materiale som historiske fremstillinger og andet faglitteratur, undersøgelser og statistikker, biografier og erindringer, skønlitteratur samt artikler fra aviser, hjemmesider og tidsskrifter. Bogen er delt op i kapitler, der skildrer udviklingen et årti ad gangen. Men indholdet beskrives på en måde, så der er flydende overgange og logiske sammenhænge de forskellige afsnit imellem. På den måde får læseren et godt indtryk af, hvordan forskellige tiders synspunkter og overbevisninger langsomt og gradvist udviklede sig og hængte sammen.

Jens-Emil Nielsen tegner i fremstillingen generelle billeder af de fleste og almindelige menneskers forhold til kærlighed og sex gennem tiderne. Samtidig skildrer han også, hvordan de enkelte banebrydende nytænkere adskilte sig herfra og påvirkede og gradvist reformerede den gængse offentlige moral og praksis. Disse reformister beskrives levende og meget fyldestgørende, og forfatteren tillægger dem en stor betydning for den seksuelle frigørelse. De var utvivlsomt betydningsfulde. Men de gjorde det jo ikke alene. Deres indflydelse bør i højere grad ses i kontekst og samspil med den generelle politiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling, end der gøres her.

I bogen skildres kærlighed som et både åndeligt og kødeligt begreb. Men de mest gennemgående emner er samliv, ægteskab, seksuelle vaner og praksis, graviditet, sexsygdomme og prævention og homoseksualitet. Der fokuseres således mest på det seksuelle, og især i de sidste afsnit om den seksuelle frigørelse og dens eftervirkninger truer de mere rå og kødelige emner med at dominere lidt for meget.

Men alt i alt er 100 års kærlighed et flot og vigtigt bidrag til nyere tids mentalitets- og kulturhistorie, der henvender sig til alle, der interesserer sig for udviklingen i vores syn på livet og samlivet mennesker imellem.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Kulturstudier, #1, 2013
Front og bro
Metaldetektiverne - Detektorfund fra Thy og Mors