Menu
Forrige artikel

Radikalt - 1905-2005

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 5912

Af Lars Kjær. Mag.art., arkivar, Køge Byhistoriske Arkiv.

Den 21. maj 2005 var 100 års dagen for stiftelsen af Det Radikale Venstre. I anledning af Det Radikale Venstres 100 års jubilæum har partiet og Gyldendal udsendt en bog. I den forstand er der tale om et egentligt jubilæumsværk, men på alle andre måder er det utraditionelt. Redaktørerne har haft frie hænder til at udvælge bidragsyderne og forfattere har ligeledes været ubundet af partiet. Resultatet fremstår som et uafhængigt værk.

Det er modigt af partiet at slippe tøjlerne og det eneste rigtige valg, hvis man ønsker sig at nå dybere ned i stoffet og nå ud til interesserede læsere. Et traditionelt bestillingsværk – ”Partihistorien” – kunne nemt lide den kranke skæbne kun at blive læst af diskursanalytikere, der ønskede at se på selvforståelsen hos partiets ledende skribenter. Tiden er løbet fra den slags værker, og denne bog sætter en høj standard for, hvad der lader sig gøre.

Bidragsyderne er velvalgte og vel egentlig uden overraskelser. Det er de mennesker, som de fleste ville vælge at ringe til, udpeget som redaktør. 

Skulle man være en smule kritisk her, kan man fremhæve, at der er en overfokusering på, skal vi sige, de sidste 25 års udvikling. Men det er vel et eller andet sted rimeligt nok, når det drejer sig om politiske partier, hvis aktiviteter primært relaterer sig til den fremtidige udvikling. Målgruppen for bogen er da heller ikke historieinteresserede som sådan, men i lige så høj grad partimedlemmer.

Herunder står forfatterne og bidragene oplistet:

Kristian Hvidt: 
Det Radikale Venstre og brudfladerne i dansk politik.

Per Fibæk Laursen: 
Åndsfrihed og folkelig oplysning. Det Radikale Venstres uddannelsespolitik.

Bo Lidegaard: 
Radikal udenrigspolitik

Jacob Christensen: 
Beskæftigelse og uddannelse. Det Radikale Venstres velfærdspolitik 1975-2005.

Henrik Stevnsborg: 
Det Radikale Venstre og retspolitikken.

Lars Bille: 
Lille parti på vejen…? Den radikale vælger.

Ebbe Kløvedal Reich: 
Den moderne kulturkamp – skitse af et kompliceret slægtskab.

Kristian Hvidts artikel kunne i sig selv bære en udgivelse, mens de øvrige bidrag er af mere beskedent omfang. Emnerne berører kernepunkterne i Det radikale Venstres politik gennem årene.

Bogen er desuden forsynet med et par bilag med oversigter over radikal regeringsdeltagelse og radikale ministre, samt formænd for Det Radikale Venstres Landsforbund og for folketingsgruppen. Endelig er der også et nyttigt navneregister.

Tilsammen giver det en nyttig og opdateret oversigt over partiets udvikling og den kan givetvis også bidrage til en øget identitetsfølelse blandt partimedlemmerne. Bogen opfylder derfor sit formål og der er al mulig grund til at ønske jubilaren stort tillykke!

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Forbrugets kulturhistorie
Købmændenes historie
På jagt efter søslangen