Menu
Forrige artikel

Livet på Rodsteenseje

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 4818

 

Af Palle Bundgaard

Bogen er flot indbundet og indeholder et væld af flotte billeder af godset, beboerne og personalet, og beskriver perioden 1954 – 2012.

Gården opstår som en følge af nederlaget til svenskerne i Carl Gustav-krigene i 1658 og 1660, hvor Danmark ved Roskildefreden måtte afstå Skåne, Halland og Blekinge, og for at redde Bornholm måtte kongen aflevere 18 Skånske godser, som hørte til nogle af rigets bedste landbrugsområder. Adelsmændene/herremændene blev kompenseret for deres godser ved at overtage krongods i Danmark.

Rigshofmester Joachim Gersdorff endte med at få overdraget store besiddelser i Danmark som erstatningsgods, herunder hele Samsø og hele Åkjær len svarende til størstedelen af Hads Herred ved Odder i Østjylland

Ved Gersdorffs død arvede enken Sofie Amalie gården, som var lille og ”brøstfældig”, hun giftede sig senere med Jens Rodsteen, som var ud af gammel adelsslægt fra Vendsyssel.

 Rodsteen nedbrød den gamle gård og opførte Rodsteenseje som flot bindingsværk gård i 1681.

Den periode som bogen beskriver, er tiden efter 2. Verdenskrig, hvor der sker store forandringer i landbruget, mekaniseringen sætter ind og er årsag til, at arbejdskraften flytter sig fra landet ind til byerne.

Den lille grå Fergusontraktor erstatter hestene, malkekonerne erstattes af malkemaskiner folkeholdet bliver mindre og folkehusholdningen forsvinder, livet på herregården bliver mere stille, ikke så meget personale i køkkenet og stuerne.

Markarbejde og særlig høsten bliver mekaniseret, der skal ikke bruges så mange personer for at bjerge kornet i hus.

Bogen giver et glimrende billede af livet på landet – folkesjælen - og de forandringer, tiden fører med sig.

[Historie-online.dk, den 9. december 2020]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Byens adelsgårde og palæer
Mennesker på herregården - Lolland 1880-1960
Byens adelsgårde og palæer