Menu
Forrige artikel

Danske finanskriser fra 1311 til 2000

Kategori: Bøger
Visninger: 302

 

Af Preben Etwil

En af Danmarks mest vidende økonomer ud i økonomiske kriser, professor emeritus Finn Østrup, har i 2023 udgivet et mammutværk: Danske finanskriser fra 1311 til 2000 i 3 bind.

Der er vist ikke set en større og mere detaljeret udgivelse om historiske finansielle forhold i Danmark siden Dansk Pengehistorie, der udkom med 1. bind allerede i 1960, og som fortsat løbende er blevet udvidet. Seneste bind i denne serie har efterhånden fået nummer 7 på ryggen, og er udkommet så sent som i 2023.

Dermed bliver Finn Østrups store værk på næsten 1.300 sider nærmest en ”lille” kommentar i den sammenhæng.

Alligevel er der tale om en kæmpe faglig præstation.

Problemet er, at værket for almindelig historieinteresserede ikke er velegnet til at blive læst i ét drag. Det er temaet for snævert til, og detaljeringsgraden for alt for stor - og uden en i forvejen solid pengeteoretisk ballast vil nogle af de lange pengepolitiske udredninger for de fleste læsere være sort tale.   

Til gengæld vil udvalgte afsnit være yderst velegnet til at kunne supplere forskellige samfundsmæssige forhold i fortiden.

Bogen beskriver og analyserer, hvordan finanskriserne gennem tiderne har haft betydning for dansk politik og økonomi, og de forskellige krisers årsager forsøges også blotlagt.

Bogen må vurderes til at være en fagbog for fagfolk - herunder historikere.

I den sammenhæng er bogen en guldgruppe af solid pengepolitisk og finansiel viden, og man imponeres over forfatterens meget omfattende kildemateriale, og hans bearbejdning og beskrivelse af fortidens indretning af de forskellige perioders mange pengeinstitutionelle forhold.

Spørgsmålet er, om bogen ikke ville vinde ved at foreligge i en elektronisk udgave med automatiske søgefunktioner, da stikordsregisteret er meget mangelfuldt i forhold til både emner og tidshorisont? I en elektronisk udgave ville det også have været muligt at videregive de tabeller, der i bogen kun præsenteres som grafer.

Med ovenstående forbehold skal bogen anbefales til alle, der ønsker at udvide deres viden om danske finanskriser tilbage i tiden. De vil hermed kunne bevæge sig på sikker faghistorisk grund.

[Historie-online.dk, den 26. marts 2024]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Danmark – Rigsfællesskab, tropekolonier og den postkoloniale arv
Trap Danmark København I og II
Trap Danmark 15 Billund, Vejle, Fredericia