Menu
Forrige artikel

Djursland besat

Kategori: Bøger
Visninger: 1464

 

En grundig gennemgang af det tyske forsvars aktiviteter på Djursland - set i sammenhæng med hele landet. Bogens mange billeder og illustrationer understøtter fornemt teksten

Af Michael Koch

Anden Verdenskrig og Besættelsen er ikke kun populært for historikere og forfattere, men i høj grad også for mange selvlærte amatørhistorikere. Det er Mogens Møller, som går dybt ind på det afgrænsede område, Djursland. Med mange detaljer vidner bogen om et stort arbejde for at finde mest muligt frem. Meget spændende tages der episoder, emner og installationer op, som grundigt beskrives, ofte med foto og med kilder og referencer.

Der er passager i bogen, som kontroversielt går imod den gængse opfattelse af modstandsmænd. Forfatteren sammenligner de psykiske mén for modstandsmænd med frikorpsfolk. Han mener angiveligt, at frikorpsmanden var mere robust end modstandsmanden, der til gengæld høstede hæder for sine personlige ofre.

I bogen fortsætter forfatteren, at englænderne manipulerede og misbrugte de danske modstandsmænd. Det skrives efter en beskrivelse af et møde i Foreign Office om at en invasion i Danmark ikke lå i planlægningen, “uagtet at man tidligere havde drøftet seks landsætninger af tropper i blandt andet Danmark”.

I afsnittet om modstandsmænd og de såkaldte varulve er der en undertone af, at modstandsfolk var “forstyrrede sjæle med vrangforestillinger”.

Senere står der “Modstandsmænd forsøgte at få folk til at tro, at de havde gjort en værdifuld indsats”.

I omtalen af befrielsen skriver forfatteren blandt andet: “De kaldte sig “frihedskæmpere”, selv om de aldrig havde deltaget i fysiske kampe. De så frem til at begå flere overgreb på landsmænd. I de kommende uger fik ca. 40.000 danskere deres hjem invaderet af maskinpistol-bevæbnede modstandsterrorister, der borttvang dem til indespærring under usle forhold. Andre afhørtes under indtrængen i hjemmet”. Citat slut.

Mange citater, pjecer og afskrifter af anden tekst og information fylder meget i bogen, som det til tider er en større opgave at få overblik over. Men opmærksomheden skærpes, når forfatteren skriver: “Alle vidste op til befrielsen, at tyskerne snart ville forlade landet. Modstandsmænd glædede sig til at ydmyge og indespærre landsmænd i fraværet af politi og militær.” Det er angiveligt en beretning fra Vamdrup i Sønderjylland i en bog af Aage Trommer fra 1973. Det noget specielle citat ses dog ikke i hverken anførselstegn eller med direkte citat - Denne form for direkte og indirekte modvilje mod modstandsmænd er at finde mange steder i bogen.

Tyskernes beslaglæggelser på Djursland behandles over en del sider, ligesom befæstning og forsvarsanlæg er indgående beskrevet, så man får et godt indblik i tyskernes aktiviteter. I øvrigt er der billeder og kort, som antagelig ikke er vist i bogform tidligere. Flyvervarsling, radar og lyttepost-installationer er spændende beskrevet, ligesom anlægsarbejder og funktion af “Fliegerhorst Tirstrup” giver et grundigt indblik i tyskernes arbejde med forsvaret af området.

 Tankgraven ved Ryttersminde ved Følle. Giver et godt indblik i de enorme forsvarsanlæg tyskerne satte i værk.

Kanonbatterier og omliggende installationer er omtalt, så læseren får en god forståelse af, hvordan tyskerne anlagde og befæstede området. Den samme grundighed i beskrivelsen af tyske søminer og produktionen af dem. Igen ses let spydige kommentarer i en billedtekst ved billede af cementsøminer på støbepladsen: “Som det ses var modstandsmændene ikke gode til at forhindre fabrikationen”. Denne omtale af modstandsmænd ses en del steder i bogen, hvilket må være et tydeligt valg af forfatteren.

 Forfatterens billedtekst: “Lytteapparat med bliktragte som hørerør. Af armbindene fremgår, at de tre mænd var modstandsfolk. De viser sig frem som om de havde erobret stillingen og forsvarer den. Frakkerne samt hjelmen må de have taget fra et tysk lager.”

Tyske desertører er beskrevet med citater fra lokalarkiver. Det er spændende læsning og giver et godt indblik i tiden. Turen ud af Danmark er også beskrevet med billeder af tyskere med træk- og barnevogne med deres medbragte grej. Flygtningelejre og kirkegårde har også sin plads i bogen.

Tyskernes flystyrt er interessant behandlet med mange citater og detaljer. Det giver et godt indtryk af episoderne i området. Det samme gør sig gældende for marine- og kystinstallationer og forsvar. Kilde og arkivmaterialet er imponerende og ganske overvældende. Forfatteren fortæller, at det ikke mindst var Corona-nedlukningen, der gav ham tid til at skrive.

 Forfatterens tekst: “Mistel med jagerfly Focke Wulf FW 190A-8 anbragt på bombefly Junkers Ju88A-6 - uden sprænghoved. Fliegerhorst Tirstrup 1945. (Frihedsmuseet.)

Begrænsningens kunst er svær. Der er ualmindeligt meget stof i bogen, og mange gange beskriver forfatteren sit eget syn på modstandsmænd og modstandsarbejde. Meget må stå for forfatterens egen regning.

Mogens Møller

Mogens Møller blev født 1946 i Ebeltoft og har boet i Grenaa siden 1973. Blev advokatuddannet i 1977 og har arbejdet indenfor sit fag indtil 2008. Sideløbende hermed har han dyrket historie og arkæologi på amatørbasis og offentliggjort artikler om historiske emner.
Andre udgivelser:
2014 Maskeansigtets hemmelighed. Tæmmede dæmoner i menneskers tjeneste. Maskeansigter, grimer og hoveder til værn, skræk og advarsel.

2019 Præsten i Vejlby og hans søn - ofre eller mordere? Skyldig ved tre retsinstanser og frikendt
af 17 præster. 3. udg.
2019 Grenaa i vikingetid og middelalder. 3. udg.
2019 Grenaa og omegn under fremmede herrer. Herremænd, konger, krige, oprør, præster og klostre. 2. udg.
2019 Dråby og omegn. Bind 1: Myter, sejlads, kirke, herregårde, Ebeltoft m.m.
2019 Dråby og omegn. Bind 2: Ejendomme, landbrug, fiskeri, befordring m.m.
2019 Dråby og omegn. Bind 3: Håndværk, handel, politik, skoler, fritid, socialforhold, udvandring, forbrydelser, krige

[Historie-online.dk, den 10. oktober 2023]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Biskoppen og jødeforfølgelserne
Hvem var hvem 1940-1945
Besættelsen set med tyske øjne