Menu
Forrige artikel

Krystalnatten

Kategori: Bøger
Visninger: 17710

Af Palle Andersen, Historisk samling fra Besættelsestiden

Den 7. november 1938 skød den unge polske jøde Herschel Grynszpan den tyske diplomat Ernst vom Rath på Tysklands Paris-ambassade. Handlingen var gengældelse for, at Grynszpans familie, sammen med tusinder af andre polske jøder, sad fanget i ingenmandsland mellem Tyskland og Polen. Jøderne var blevet udvist af Tyskland, men nægtet indrejse af Polen. Attentatet på vom Rath blev af den nazistiske ledelse brugt som påskud til at udløse en landsomfattende pogrom natten mellem den 9. og 10. november med det formål at øge den jødiske udvandring fra Tyskland. Pogromen, kaldet Krystalnatten, betød, at synagoger over hele Tyskland blev sat i brand, at tusindvis af jødiske butikker blev plyndret og smadret, at utallige jødiske hjem blev raseret, at omkring 100 jøder myrdedes og endnu flere begik selvmord. I kølvandet på pogromen blev 25-30.000 jødiske mænd arresteret og indsat i KZ-lejre.

Med Dan H. Andersens bog har vi fået den første samlede fremstilling om Krystalnatten på dansk. Bogen gennemgår Krystalnattens forudsætninger, forløb og konsekvenser. Inden da er der brugt mange kræfter på en bredere forhistorie om jøderne i det tyske samfund før og efter Hitlers magtovertagelse, antisemitismen, den nazistiske jødepolitik indtil Krystalnatten, jødernes reaktion herpå etc. Bogen er i overvejende grad et formidlingsværk, ikke forskning, idet den bl.a. læner sig op ad udenlandsk forsknings- og erindringslitteratur, som kompetent formidles. Et plus ved bogen er, at man ofte præsenteres for begivenhederne ud fra ofrenes perspektiv. Et andet plus, set med danske øjne, er, at bogen indeholder et afsnit om den danske presses formidling af og kommentarer til Krystalnatten.

Bogen har imidlertid også sine problematiske sider, herunder et vægtningsproblem. Det kan undre, at bogen først fra s. 149 (ud af bogens i realiteten 240 s.)så småt ankommer til pogromnatten. Der er ganske enkelt for meget bred forhistorie og for lidt Krystalnat. Samtidig kan det konstateres, at aspekter af Krystalnatten er underbelyste. Det gælder de ”almindelige” ikke-jødiske tyskeres holdning til pogromen, udlandets reaktioner og magtkampen i den nazistiske top efter Krystalnatten om retten til at spille førsteviolin på det jødepolitiske sagsområde. Underbelyst er også de jødiske mænds koncentrationslejrophold, der kun tildeles knap fire sider. Bogen har en undertitel: Vejen til holocaust, - men det bliver ikke klargjort i fremstillingen, hvilken betydning der skal tillægges Krystalnatten i ”vejen til holocaust”.

Som det fremgår, har bogen sine kvaliteter. Som det imidlertid også fremgår, er der mangler ved fremstillingen. Disse mangler betyder, at det nok ikke er sidste gang, at vi ser en udgivelse på dansk om Krystalnatten.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Tyskere på flugt
Mefistoles’ marionet
Gerningsmænd eller ofre