Menu
Forrige artikel

Anmeldelse 2: Museumsgrundbogen

Kategori: Bøger
Visninger: 8064

Af lektor Peter Jordt Jørgensen, Sønderborg Statsskole

Lad det være sagt med det samme: dette er en god bog. Undervisere der bruger museer i deres undervisning bør i det mindste anskaffe den til deres skoles bibliotek. Systime præsenterer på sin hjemmeside bogen som hørende til fagene ”almen studieforberedelse” og ”billedkunst”, men den henvender sig i mindst lige så høj grad til historiefaget, og denne anmeldelse tager udgangspunkt i historie.

Forfatterne præsenterer det europæiske museums historie fra kunstkammer til moderne tid. Vi får en introduktion til begrebet ”musealisering” – dette at en genstand rives ud af sin oprindelige sammenhæng og placeres i en montre. Tankevækkende er diskussionen af begreberne kulturarv og kanon. Der er et spændende afsnit om ”tingenes orden” – klassificering af genstande i forskellige historiske perioder. Og i afsnittet ”Hvem ejer fortiden” fortælles bl.a. om tyveri og tilbagelevering af kulturarv. - Læseren bliver ikke snydt, bogen bringer os hele vejen rundt.

Kapitlet ”Museumsanalyse” er direkte anvendeligt før og under et museumsbesøg. I kapitlet finder vi en præsentation af begrebet ”paratekst” og en gennemgang af kommunikationsstrategier. Som underviser kan man have tendens til at fokusere udelukkende på de spændende genstande og på den fortælling som knytter sig til dem. Paratekst-begrebet åbner opmærksomheden mod udstillingssprog – bredt forstået - udstillingsmåde og udstillerens hensigt. Disse synsvinkler er jo ikke fremmede for en historiker, men lever måske i nogen grad i skyggen, når vi er på museum med vores elever.

Et nært beslægtet tema berøres i kapitlet ”Hvem bestemmer hvad vi ser”. Forfatterne gennemgår udstillingen på Århus Universitets Antiksamling og påviser tre udstillingsprincipper: Det didaktiske (informerende/belærende) princip, det affektive (dramatiserende) princip og det æstetiske princip. De to kapitler ”Museumsanalyse” og ”Hvem bestemmer …” giver tilsammen gode redskaber til både planlægning og gennemførelse af et museumsbesøg.

Alle bogens afsnit afsluttes med opgaver til både udstillinger og hjemmesider, en nyttig inspiration fra kollega til kollega! Der er 15 henvisninger til ordet ”hjemmeside” i bogens index, og i teksten er der adskillige gode forslag til, hvordan en klasse kan forberede sig på et museumsbesøg ved på forhånd at sætte sig ind i hvad museet kan, vil og er forpligtet på.

Bogen kan, som nævnt på Systimes hjemmeside, anvendes i forbindelse med almen studieforberedelse, og derfor undersøger forfatterne flere steder museernes arbejde i en videnskabsteoretisk sammenhæng. Helt kontant skitseres et AT-forløb med inddragelse af bl.a. fysik og historie.

Jeg kunne godt forestille mig, at min skole indkøbte et klassesæt af bogen som kunne bruges på skift af klasser som forberedelse til et museumsbesøg. Jeg har nævnt to kapitler som jeg finder umiddelbart anvendelige i den forbindelse. Hvis der i et undervisningsforløb lægges megen vægt på historieformidling, kan andre dele af bogen også komme i anvendelse.

Forfatterne vil meget med denne bog. Betragter vi bogen som ”lærerens bog”, er bredden i fremstillingen en stor kvalitet. Mange elever vil dog have brug for megen hjælp for at forstå en del af bogens afsnit, fordi de indeholder så mange oplysninger.

Bogen er en inspirerende øjenåbner for undervisere, der deler fascinationen og glæden ved museumsverdenen med forfatterne, og som gerne vil dele glæden med deres elever.

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Herregårdshistorie 12
Billede for billede
Billede for billede