Menu
Forrige artikel

Nørholm Sogns historie

Kategori: Bøger
Visninger: 1036

 

Af Skjold Christensen

 

Nørholm? Vil mange sikkert sige, hvor er vi henne i landet?

Nørholm Sogn ligger ved Limfjorden ca. 10 km vest for Aalborg.

Ole Færch har for Lokalhistoriske Arkiv for Frejlev, Nørholm og Sønderholm begået bøgerne: Nørholms Sogns Historie. Et bidrag, Nørholm Kirkebog 1650 – 1700 og 1701 – 1729 samt Nørholm Birks Tingbøger 1670 – 1685.

Som Ole Færch skriver, begynder han sognets historie med kirken. Kirkerne rundt i landet bærer megen af vores lands historie. Kirkerne var tillagt nogle overordnede opgaver, såsom føring af Kirkebøger, forskellige indberetninger til centrale myndigheder. Sognets histories skriftlige kilder går tilbage til 1216.

Nørholm Kirke er blandt de første i landet, der er bygget af tilhuggede granitkvadre og er fra 110-tallet.

Vi følger som nævnt sognets historie. Der er en omfattende gennemgang af kirkens inventar, altertavlen gennemgås detaljeret ledsaget med billeder og historier om personer gengivet på altertavlen.  Biskop i Odense Jens Andersen Beldenak er gengivet, og en beretning om hans virke som biskop er skrevet.

Fra kirken går forfatteren ud i sognet. Vi kan se en oplistningen af sognets præster og degne. Vi får en beretning om skolen i Nørholm. Skoler var langt op i tiden knyttet til kirken. Vi får en grundig gennemgang af de retslige forhold. I 1440 fik sognet sit eget birketing med birkefogeder og birkeskrivere. Vi kan læse om ejendomsforholdene i sognet. Der er velkendt, hvordan der har været forskellige ejere til sognenes ejendomme. Vi får en oversigt over godsejere i Nørholm. Vi føres igennem landsbyen Nørholm med dens gadehuse. Vi kan se – på kort gengivelser i bogen – at landsbyens hovedstruktur, gadeforløbet og matriklerne i dag har forløbet øst-vest før som nu.

Som nævnt i indledningen er Sognets Kirkebøger fra 1650 til 1729 gengivet i nutidig skrift. Et kæmpearbejde må det have været. Kirkebøger – er som navnet siger – en oversigt over et sogns fødte, døbte og begravede. Kirkebogen er ført af den til enhver tid siddende præst i sognet. Der er fremhævet en række af de mere kendte beboere i sognet. For nutidige mennesker er værket uvurderligt i arbejdet med sognets historie.

Nørholm Birks Tingbøger fra 1670 – 1685 er de eneste bevarede tingbøger fra birkets virke fra 1440 til 1687. Tingbøger er vigtige kilder til et sogns historie. Vi kan se en minutiøs gennemgang af sager birketinget har behandlet. I dette tilfælde Nørholms Sogns Birketing.

Jeg har nærværende anmeldelse ikke gået i dybden med Nørholm Sogn historie. Mit håb er, at de udgivne bøger vil skabe interesse og kendskab til eget sogns lokale historie - at det lokalhistoriske materiale gøres tilgængeligt for alle - at bevare mest muligt af det lokalhistoriske materiale for eftertiden og medvirke til bevaring af kulturhistoriske værdier.

Ole Færch har med sine bøger ydet et værdifuldt bidrag til Nørholms Sogns Historie, for hvilket han fortjener stor ros. Det skal føjes til, at det ikke er hans eneste bidrag til lokalhistorien i Nørholm, gå på f.eks. på nettet og se hans omfattende indsats i områdets lokalhistorie. (Bøger | ferch.dk) Det er ligeledes mit håb at omtalen af Nørholms Sogns Historie kan inspirere andre personer med lokalhistorisk interesse og lokalhistoriske arkiver i hele landet til at skrive lignende udgivelser.

[Historie-online.dk, den 25. januar 2023]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Portræt af et lokalsamfund
Oskars pletskud
Vanddråben