Menu
Forrige artikel

Trap Danmark bind 1 og 2

Kategori: Bøger
Visninger: 1184

 

Projektets første udgivelse i november 2015 var et topografisk atlas over Danmark. Herefter udkom i årene 2016–2022 hele 31 bind med omfattende beskrivelser af alle 98 danske kommuners natur og landskab, historie, byer, kultur samt samfunds- og erhvervsforhold. De to bind, der udkommer 18. aug., udgør traditionen tro bogværkets bind 1 og 2 og beskriver Danmarks natur og landskab og Danmarks samfund og kultur.

I de to bind beskrives Danmark som helhed og ikke kommune for kommune, som det er tilfældet i de øvrige bind. Bindene er i modsætning til de 31 bind med kommunebeskrivelser udarbejdet som en antologi, hvor forfatterne har fået relativt frie rammer. Redaktionen af Trap Danmark har for alle emner udvalgt de bedst mulige forfattere. Redaktionen af bind 1 og 2 er foregået i perioden 2019-22 og er afsluttet i marts 2022.

De to bind fungerer som selvstændige, unikke udgivelser, der giver en samlet og flot illustreret beskrivelse af Danmark.

Sideløbende med Trap Danmark-projektet, der med bind 1 og 2 nu er afsluttet, er redaktionen ved at lægge sidste hånd på to ekstra udgivelser om Færøerne og Grønland. Disse vil udkomme omkring årsskiftet 2022/23, hvorefter hele rigsfællesskabet er beskrevet i Trap Danmark, Trap Færøerne og Trap Grønland.

Trap Danmark, bind 1: Danmark – natur og landskab

I bind 1 findes en omfattende og gennemillustreret viden om Danmarks natur og kulturlandskab. Bliv klogere på landets udformning, der i høj grad er et resultat af aflejringer fra sidste istid og den efterfølgende havstigning. Få indblik i det danske klima, de lokale vejrforhold og fremtidens klimaforandringer. Læs om skovene, der gennem historien har gennemgået store forandringer fra rydning til genplantning og i dag tilgodeser mange forskellige formål. Havet og benyttelsen heraf til fiskeri, olieproduktion og vindmølleparker er også beskrevet, ligesom det åbne og det bebyggede landskab er behandlet: landbrugets udvikling fra agerbrug til højproduktivt erhverv og konsekvenserne heraf, byernes udvikling fra middelalderens landsbyer og købstæder til industrialiseringens arbejderkvarterer, storbyerne, forstæderne og parcelhusene. Bindet afsluttes med velfærdssamfundets landskab, hvor fokus på natur- og miljøbeskyttelse samt oplevelser er i højsædet.

Trap Danmark, bind 2: Danmark – kultur og samfund

I bind 2 findes en omfattende og gennemillustreret viden om Danmarks samfund og kultur. Bliv klogere på landets styreform med monark, Folketing, regering, fem regionsråd og 98 kommuner og på særlige begreber som forligsparlamentarisme og den danske arbejdsmarkedsmodel. Få indsigt i opbygningen af velfærdssamfundet og dets indflydelse på fx sundhed, omsorg, uddannelse, økonomi og erhverv. Tag med til litteraturens, kunstens, foreningernes og mediernes Danmark, og læs om statens rolle i kulturlivet, armslængdeprincippet og om betydningen af private donatorer. Det danske sprogs udvikling, dialekterne og indflydelsen fra andre sprog er også medtaget, ligesom kristendommens historie i Danmark, kirkebygningerne, folkekirken og andre trosretninger som jødedom, islam og østlige religioner er beskrevet. Bindet rummer desuden en beskrivelse af Danmarks forhold til resten af verden – herunder landets medlemskab af EU, NATO og FN – og afsluttes med en redegørelse for de redaktionelle metoder, principper og kriterier bag hele værket. 

Forsidefotos. Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2018. Svanemosen nær Kolding. Fjordenhus i Vejle. Tegnet af Olafur Eliasson og Sebastian Behmann

[Historie-online.dk, den 17. august 2022]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Danmark dannes
ROMUs nye årsskrift
Lysene slukkes