Menu

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde og referat fra ordinært rep.møde 30. maj 2017

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Historisk Fællesråd
Der indkaldes hermed til ekstra ordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Historisk Fællesråd
Tid og sted: Fredag 29/9-2017, 11:00-11:30. HistorieLab, Stationsvej 14, 7300 Jelling
Dagsorden:
Valg af dirigent
Regnskab
Budget
Eventuelt

Dansk Hstorisk Fællesråd - Repræsentantskabsmøde 30. maj 2017 - referat
Dagsorden
¡  valg af dirigent
¡  godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet
¡  godkendelse af nye medlemmer
¡  beretning
¡  regnskab
¡  indkomne forslag
¡  budgetforslag og kontingentfastsættelse
¡  valg
¡  eventuelt

Godkendelse af forretningsorden
¡  Indkaldelse skal ske med mindst 6 ugers varsel
¡  Indkaldelse på Historie-Online 12-4-2017
¡  Desuden samme dag udsendt med nyhedsmail
¡  Så repræsentantskabsmødet er indkaldt korrekt
Nye medlemmer
¡  Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling (Historielab.dk)
¡  Ingen udmeldelser
¡  Medlemslisten på www.historie-online.dk er desværre ikke helt opdateret
Formandens beretning
¡  Det generelle arbejde i DHF
¡  Årets historiske bog
¡  Historie Online
¡  Kulturstudier
Det generelle arbejde
¡  2 styrelsesmøder (Vejle og Flensburg)
¡  Flytning af boglager fra Rigsarkivet og Told-Skat
¡  Forventer salg af bøger via hjemmesiden vil være oppe at køre efteråret 2017
¡  Fortsat kontakt og påtænker udvidet samarbejde med Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling – nu historielab.dk
Årets historiske bog
¡  Vinder:  Poul Duedahl: Ondskabens øjne, Gads Forlag (55% af stemmerne)
¡  Prisen blev overrakt af tidligere kulturminister Per Stig Møller
¡  Der var et meget flot fremmøde til prisoverrækkelse på historiske dage
¡  I alt 2889 stemmer – (2016 2871 stemmer)
¡  Tak for godt samarbejde med Historiske Dage og Gads Forlag for ”reception”
¡  Stor tak til nomineringskomiteen især til Poul Porskær Poulsen som formand for nomineringskomiteen
¡  Prisen sponsoreres af Kulturministeriet og Det Kongelige Bibliotek
Historie-online.dk
¡  Centralt i DHF’s arbejde
¡  Stort set uændret antal besøgende
¡  Siden er blevet omlagt til tidssvarende design. Dette har kostet lidt på google ranking, men vi er stadig meget synlige digitalt  (jævnfør besøgstal)
¡  Tak til de mange bidragsydere både fonde, medlemmer af DHF og privatpersoner
¡  Prisen for den nye hjemmeside er ca. 245.000kr (budget var 313.000) – der mangler stadig nogle mindre ting, herunder overførsel af flere gamle artikler
¡  Stor tak til Poul Porskær Poulsen
Kulturstudier
¡  2 udgivelser i 2016 (juli og december), (nummer 2 temanummer om Den (u)rene by: teknologier, identiteter og geografier)
¡  2 udgivelser planlagt i 2017 (omnibus og temanummer om Hverdagens praksis og historie)
¡  Tidsskriftet udgives af Dansk Historisk Fællesråd og økonomisk støttet af den nu nedlagte Foreningen Danmarks Folkeminder
¡  Forfatterseminar i samarbejde med DHF i efteråret 2017 (muligvis)
¡  Økonomien er beskåret i forhold til tidligere, men det har vist sig at kunne lade sig gøre med de begrænsede resurser
¡  Stor tak til redaktionen på Kulturstudier
Regnskab
¡  Regnskab kan desværre ikke fremlægges, da revisoren mod forventning ikke er færdig med regnskabet (der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde) i september 2017
¡  Kontingentfastsættelse - Uændret kontingent
¡  Budgetforslag – udskydes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Forventes at følge foregående års budgetter
Styrelse
¡  Peder Jacob Ellehave Kragh – formand (på valg 2017)
¡  Jakob Ørnbjerg – Næstformand (på valg 2018)
¡  Mogens Rostgaard Nissen – kasserer (på valg 2018)
¡  Leif Juul Pedersen – sekretær (SLA)
¡  Gunnar Jakobsen (på valg 2017)
¡  Aase Windeballe (DLF)
¡  Anders Ravn Sørensen (på valg 2017)
Valg til styrelsen
Kandidater på valg
Peder Jacob Ellehave Kragh
Gunnar Jakobsen
Anders Ravn Sørensen
alle genvalgt
Udtræder af styrelsen
Mogens Rostgaard Nissen
I stedet blev følgende valgt:
Charlotte Amalie Hvilshøj - repræsentant for Historielab.dk
Nuværende suppleanter
Mikael Kristian Hansen (Teatermuseet i Hofteatret) – genvalgt

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Historisk Fællesråd (DHF) 24-4-2019

Nyborg Gymnasium

 

valg af dirigent
Jørgen Thomsen blev valgt som dirigent

godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet
Indkaldelse skal ske med mindst 6 ugers varsel

Indkaldelse på Historie-Online 4-3-2019 – så indkaldt i overensstemmelse med vedtægter

Desuden efterfølgende udsendt med nyhedsmail

 

godkendelse af nye medlemmer
Der er ingen nye medlemmer og ingen udmeldelser i 2019, men der er dog varslet udmeldelser per 2020

Beretning – enstemmigt godkendt

Det generelle arbejde i DHF

2 styrelsesmøder (Frederiksberg og København) – siden sidst repræsentantskabsmøde (dækkende september 2018 – april 2019)

 Flytning af boglager fra Rigsarkivet – endnu ikke helt afsluttet

Salg af bøger via hjemmesiden er delvis i gang (ikke alle vores titler er tilgængelige) og får solgt bøger gennem samarbejde med Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

 

Årets historiske bog

Vinder: Poul Duedahls bog ”Velkommen på bagsiden”, med en meget klar sejr – 50% af stemmerne

Prisen blev overrakt af Områdedirektør Søren Gadeberg, Sydbank og redaktør på Historie-Online Poul Porskær Poulsen

 Der var et meget flot fremmøde til prisoverrækkelse på historiske dage i Øksnehallen

Tak for godt samarbejde med Historiske Dage og Gads Forlag for ”reception”

Stor tak til nomineringskomitéen, især til Poul Porskær Poulsen som formand for nomineringskomitéen

Prisen var sponsoreret af Sydbank og Kulturministeriet

 

 Historie-Online

Centralt i DHF’s arbejde og siden har et pænt besøgstal.

Siden er blevet omlagt til tidssvarende design. Dette har kostet lidt på google ranking, men vi er stadig meget synlige digitalt. Stor tak til Poul Porskær Poulsen for hans utrættelige arbejde som redaktør

 

Kulturstudier

2 udgivelser i 2018 (temaer: historiebrug og omnibus)

Tidsskriftet udgives af Dansk Historisk Fællesråd og økonomisk støttet af den nu nedlagte Foreningen Danmarks Folkeminder

Nyt skriveseminar planlægges i 2019

Ny redaktionssekretær

Har søgt midler til fortsat publiceringsstøtte hos Forskningsrådet for en ny 3 årig periode (2019-2021)

Stor tak til redaktionen på Kulturstudier

 

Regnskab – Enstemmigt godkendt

indkomne forslag
Indkommet forslag - ændring af vedtægter angående revisor. Forslaget blev udsendt på historie-online 3-4-2019

Nuværende stk. 11 i vedtægter for Dansk Historisk Fællesråd

Årsregnskabet revideres af en registreret/statsautoriseret revisor. Styrelsens valg denne af denne godkendes af repræsentantskabet.

Forslag til nyt stk 11 i vedtægter for Dansk Historisk Fællesråd 

På repræsentantskabsmødet vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

Forslaget er stillet af en enig styrelse for Dansk Historisk Fællesråd. På vegne af styrelsen i DHF - formand Peder Jacob Ellehave Kragh

Forslaget er enstemmigt vedtaget

 

budgetforslag og kontingentfastsættelse
Budgetforslag 2019 – enstemmigt godkendt

Kontingentet fastholdes uændret – 400 kr for ordinære medlemmer og 4000 kr for søljeorganisationer

valg
Valg til styrelsen

Styrelsen i 2018

Peder Jacob Ellehave Kragh – formand (på valg 2019)

Gunnar Jakobsen - næstformand (på valg 2019)

Charlotte Amalie Hvilshøj – kasserer (på valg 2020)

Aase Windeballe (DLF)

Anders Ravn Sørensen (på valg 2019)

Peder, Gunnar og Anders blev alle genvalgt

Charlotte Amalie Hvilshøj – udtræder efter ønske af styrelsen. Der vil blive indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde for at få den vakante plads besat

Konstituering af ny styrelse for 2019 efter repræsentantskabsmødet

Gunnar Jakobsen – formand

Peder Jacob Ellehave Kragh – kasserer

Aase Windeballe

Anders Ravn Sørensen

 

Valg af suppleant og revisorer

Suppleant

Mikael Kristian Hansen (Teatermuseet i Hofteatret) – genvalgt

Valg til revisorer - valgt

Harriet M. Hansen

Klaus Bjerre

Valg af revisorsuppleant - valgt

Jette Lang

 

eventuelt - intet