Menu
Forrige artikel

Amtshistoriske bøger online

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 2912

Blandt en række projekter er Slægtsforskernes Bibliotek (under DIS-Danmark) i færd med at gøre det muligt at få online-adgang til de amtshistoriske årbøger ét samlet sted.

De første to serier af amtshistoriske årbøger ligger allerede nu online hos Slægtsforskernes Bibliotek. Det er Vejle Amts Årbøger (senere Lokalhistorie Fra Sydøstjylland), hvor alle årgangene fra starten i 1905 til 2015 er tilgængelige i fuld søgbart format. Den anden serie er Hardsyssel Årbog fra Historisk Samfund for Ringkøbing Amt. Disse ligger online og søgbare fra første årgang i 1907 til 2008.

Historisk Samfund for Præstø Amt har besluttet, at også deres årbøger kan lægges online hos biblioteket, og dette projekt er derfor det næste i rækken. Flere af amternes årbøger forventes at følge efter.

Årbøgerne indeholder et righoldigt materiale om både lokal- og personalhistorie, som på denne måde bliver gjort tilgængelig for både historisk interesserede og slægtsforskere.

”Det er ikke kun et spørgsmål om at gøre værkerne tilgængelige online”, siger biblioteket leder, Per Andersen, ”det betyder også, at man med bibliotekets Google-søgning kan søge på tværs af de mange værker uden at skulle rundt på forskellige hjemmesider og lave specielle søgninger der”.

Adgang til værkerne og søgning i disse sker gennem bibliotekets portal

Slægtsforskernes Bibliotek er et almennyttigt special-bibliotek for slægtsforskere og historikere. Det indeholder værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. De ældste værker er udarbejdet i slutningen af 1700-tallet, og bestanden rækker frem til nutiden. Der er pt. mere end 2.500 værker tilgængelige online.

historie-online.dk, den 4. april 2018

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Gamlesagen
Velkommen i mørket
Fra guld til glemsel & tilbage