Menu
Forrige artikel

Det skjulte Slotsholmen

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 3497

 

Det skjulte Slotsholmen handler om det, der ikke uden videre ses og forstås ved et besøg på Slotsholmen – den lille kunstige ø, der i århundreder har været en vigtig del af magtens, politikkens og kulturens centrum. Besøger man de mange institutioner får man en spændende indsigt i alt, der er sket og sker i husene. Men Slotsholmen er også fyldt med spor af begivenheder og hændelser, der lever i murene og ude på pladserne, men som blot ikke mere ses eller bemærkes. – Det er det, Det skjulte Slotsholmen fortæller om. "Den udstilling, som nu kan ses i Rigsdagsgården, giver en fornem indgang til at gå en tur på Slotsholmen. Der er mange ting, der ikke umiddelbart springer i øjnene, som man pludseligt opdager rummer en langt historie, og man skal give sig god tid, for den lille ø, som var begyndelsen med Absalons borg, er vokset til en anseelig størrelse alt efter de behov, udviklingen i Danmark har medført." Stræderne, september 2020

Af alle institutioner på Slotsholmen er den mest hemmelige nok Hofteatret. Men sådan har det langt fra altid været. Et af de væsentlige kapitler i Slotsholmens og Danmarks nyere historie er også Hofteatrets – nemlig 1840-50’erne. Afskaffelsen af Enevælden og vedtagelsen af Grundloven medførte små og større revolutioner i såvel den politiske som den kulturelle og kunstneriske udvikling. 

Den udvikling blev direkte afspejlet i Christian 8’s og hans arkitekt Jørgen Hansen Kochs modernisering af Hofteatrets interiører og faciliteter til brug for kulturelle og kunstneriske formål i takt med tiden. Det var egentlig temmelig progressivt målt med den tids forståelse af kunstneriske og kulturelle institutioner. De skabte forudsætningerne for, at Hofteatret foldede sig ud for et nyt og bredere publikum og en helt speciel kombination af stedbundet kunstpraksis (fx i og med den for dansk teater så skelsættende Hofteatersæson 1855-56), kulturforståelse og besøgsoplevelser, som i større, men ofte mindre grad har kendetegnet Hofteatret siden da.

Det skjulte Slotsholmen blev åbnet i strålende solskin torsdag 13. august. Udstillingen løber indtil 6. december.

Ikke mange steder i verden kommer man så tæt på magtens institutioner som her. Slotsholmen er på samme tid et frit tilgængeligt og samtidig et af de bedst sikrede – ja hemmelige – offentlige områder i Danmark. På Slotsholmen ser man, hvordan den specielle sammenhæng mellem den royale og den politiske magt, vi har i Danmark, har sat sig igennem i bygninger og på pladser – og i en hel del, man ikke kan se. 

[Historie-online.dk, den 27. oktober 2020]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Hørt over kaffebordet
Fra Hebsgaard til Holmegaard
Aarhus - ind i mellem