Menu
Forrige artikel

HistorieLab: Kildebanken

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 6232

Kilder til det problemorienterede arbejde i historiefaget

I kildebanken kan eleverne arbejde med historiske problemstillinger, og finde kilder til vigtige begivenheder fra Danmarks fortid. P.t. indeholder kildebanken emnet ‘ Slaveriet og Vestindien’, som består af mere end 130 kilder, fordelt over 12 temaer. De skriftlige kilder er bearbejdede, så de er tilgængelige for henholdsvis mellemtrinnet og udskolingen.

Kildebanken vil med tiden få flere emner, og det næste historiske emne er under udvikling.

En del af projektet ‘100 danmarkshistorier’
I løbet af 2016-2017 gennemførte HistorieLab et større aktions- og udviklingsprojekt, der i samarbejde med 10 skoler i hele landet udviklede koncepter for elevgenererede læremidler og problemorienteret arbejde i historie i grundskolen.

Formålet med aktions- og udviklingsprojektet er at udvikle didaktikker, der understøtter, at elever arbejder undersøgende, problemorienteret og videnskabende i faget historie. Didaktikkerne vil blive anvendt til at udvikle 12 temaer til kildebanken, der tager afsæt i de kommende 100 bøger om danmarkshistorien, der udgives af Aarhus Universitetsforlag. Læs mere om projektet og HistorieLabs bidrag til projektet ”100 danmarkshistorier” her.

Prøv kildebanken

Billedet: Overdragelsen af De Dansk-Vestindiske Øer til USA. Museet for Søfart

Historie-online.dk, den 16. januar 2018

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Julemandens historie
Hvem skal bestemme?
Demokrati og grundlov