Menu
Forrige artikel

Kildebank om køn og seksualitet

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 5175

 

Selvom #metoo og puttefester er moderne fænomener, er diskussionen om menneskets seksualitet og køn ikke ny. Tværtimod giver HistorieLabs nye kildebank-emne ”Kærlighed, køn og seksualitet” et indblik i, hvordan samfundets syn på emnet løbende har udviklet sig siden Middelalderen og frem til i dag. Med mere end 50 didaktiserede kilder, gør den nye kildebank det muligt for elever at arbejde problemorienteret med forskellige tiders syn på de værdier og holdninger, som de selv må forholde sig til dagligt.

HistorieLabs tredje kildebankemne er rettet mod udskolingen, og præsenterer eleverne for historiske spor til den aktuelle debat om kønsroller og seksualitet. Gennem malerier, fotografier og tekstuddrag fra sange og bøger kommer emnet bl.a. omkring høvisk kærlighed, sædelighedsfejden, prostitution, censur, frigivelse af porno, fri abort, kvindekamp og kærlighedssange med kilder dateret helt fra Middelalderen og frem til i dag.

Prøv det nye emne “Kærlighed, køn og seksualitet” her

Kildebankemnet ”Kærlighed, køn og seksualitet” er inddelt i fire temaer, som kan bruges på flere forskellige måder i undervisningen. Blandt andet som længere forløb, hvor eleverne bruger kilderne til at belyse selvvalgte historiske problemstillinger, til undervisning i specifikke temaer eller ved at lade kilderne supplere andre læremidler. Kilderne er didaktiserede med ordforklaringer, let læselige-udgaver, vejledninger til både elever og lærere samt en video-trigger, der kan sætte elevernes problemorienterede arbejde i gang.

Hvorfor skal historiefaget beskæftige sig med seksualitet?
Ifølge fagformålet for historie skal elever blandt andet kunne bruge historieundervisningen til at forstå sig selv og det omkringliggende samfund. Ved at lade eleverne arbejde med kilder, der udtrykker forskellige tiders opfattelser af seksualitet og køn – og ikke mindst samfundets måde at forholde sig hertil, kan det styrke elevernes forståelse af, hvordan deres eget syn på emnet er præget af fortidens opfattelser, og at man i andre tider har haft helt andre opfattelser. Desuden kan arbejdet med kilder om kærlighed, køn og seksualitet skabe rum for refleksion over elevernes egne holdninger og værdier, og hvordan deres egen kulturelle baggrund har betydning for disse.

Ill. på forsiden: The Embrace af Anders Zorn fra 1882-1883

Forfattet af Stine Redsted

[Historie-online.dk, den 5. februar 2019]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
RADAR - Historiedidaktisk Tidsskrift
Rundt om cyklen
Historielærernes Dag 2020