Menu
Forrige artikel

Selskabet for Dansk Jødisk Historie

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 887

 

25. oktober 2022

Jøderne i provinsen i 1800-tallet

Foredrag ved Vibeke Kaiser-Hansen
Arrangeret af Selskabet for Dansk Jødisk Historie og Dansk Jødisk Museum

I første halvdel af 1800-tallet blomstrede det jødiske liv i provinsen. I 1840 boede ca. 41 % af kongerigets jøder her. I anden halvdel af århundredet gik den jødiske befolkning udenfor København tilbage, så omkring år 1900 var det stort set slut med jødiske menigheder i købstæderne.

I foredraget præsenteres resultaterne bag en ny bog Jødernes danmarkshistorie – i provinsen, som er den første større fremstilling af jødisk liv og kultur uden for hovedstaden. Der vil være fokus på sameksistensen mellem jøder og kristne i de mindre bysamfund – herunder integration særligt indenfor erhverv og socialt liv.

Jødernes danmarkshistorie – i provinsen udkom 15. september 2022

Foredragsholder Vibeke Kaiser-Hansen er ph.d. i historie og museumsinspektør på Museerne i Fredericia samt forfatter til bogen Jødernes danmarkshistorie – i provinsen (2022).

Gratis for medlemmer af Selskabet for Dansk Jødisk Historie
60 kr. for ikke-medlemmer.

 

2. november 2022

Danske konger og jøderne

Foredrag ved Martin Schwarz Lausten

I ældre tid styrede kongen virkelig selv, dog omgivet af rådgivere. Efter Grundloven og parlamentarismens gennemførelse blev dette ændret, men kongens mening betød alligevel meget. I politikken over for det jødiske mindretal i landet er der flere eksempler på regentens positive og afgørende betydning, men der er også tilfælde af det modsatte. I foredraget belyses dette ved udvalgte eksempler.

Foredrag ved Martin Schwarz Lausten, dr.theol. og professor emeritus i kirkehistorie ved Københavns Universitet, har udgivet en række historiske bøger, senest Den kirkelige genforening i 1920 (2020) og Luther og Danmark i 500 år (2017). Modtog i 2012 Dansk Forfatterforenings faglitterære pris for sit enestående formidlingsarbejde i seksbindsværket om forholdet mellem jøder og kristne i Danmark fra middelalderen til nyere tid. Medlem af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab siden 1996.

Gratis for medlemmer af Selskabet for Dansk Jødisk Historie.
Pris: 60 kr.

 

17. november 2022

Ludvig Israel Brandes

Foredrag ved Jesper From

Ludvig Israel Brandes (1821-94) var en dansk-jødisk læge og pioner i dansk socialmedicin. Han levede i en begivenhedsrig tid, hvor demokratiet begyndte at afløse enevælden, industrialiseringen, urbaniseringen og den naturvidenskabelige revolution slog igennem og Danmark udkæmpede to blodige krige i Slesvig-Holsten og Sønderjylland. Brandes var en del af 1800tallets filantropiske bevægelse og tog i den forbindelse aktivt del i forbedringen af samfundsforholdene. Han var særligt optaget af de problemer som skabes af fattigdom og kronisk sygdom og invaliditet. Derfor engagerede Brandes sig i Sygekassebevægelsen, oprettelsen af alderdomskasser, kampen mod alkoholisme, oprettelsen af en sygeplejerskeuddannelse m.m. Han grundlagde tillige Kjøbenhavns sygehjem på Frederiksberg, som mange mener var Danmarks første plejehjem.

Foredragsholder Jesper From, er uddannet læge og speciallæge i samfundsmedicin. Arbejder til dagligt som afdelingslæge på Socialmedicinsk Center, Frederiksberg hospital. Er derudover formand for Dansk Medicinsk-historisk Selskab, har skrevet artikler til Bibliotek for Læger og Dansk Medicinhistorisk Årbog og desuden en biografi om professor i medicinens historie Vilhelm Møller-Christensen.

Pris: 40 kr.
Gratis for medlemmer af Selskabet for Dansk Jødisk Historie.

[Historie-online.dk, den 28. september 2022]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Vi freder oftest elitens boliger i Nordsjælland
Var Nero egentlig en grusom kejser?
Den store fædrelandskrig