Menu
Forrige artikel

Flot øksefund ved Nørre Snede

Kategori: Arkiv
Visninger: 2229

I Boest ved Nørre Snede er der netop gjort et helt fantastisk detektorfund: mindst 5 store økser, der sandsynligvis er fra bronzealderens begyndelse

Lige før påske bad lodsejerer Esben Arildskov sin svoger Bent Rasmussen om at afsøge området med metaldetektor. Der var nemlig tidligere gjort fund af bronzer ude på markerne øst for Nørre Snede, og en ældre beplantning skulle nu ryddes og en ny plantes, så der var virkelig gode grunde til at passe på.

Og det krævede da også kun en ganske kort tur ud over marken inden der var gevinst.

Et gevaldigt udslag på detektoren viste sig at dække over et helt fantastisk fund af mindst 5 store randlisteøkser fra slutningen af stenalderen eller begyndelsen af bronzealderen (ca 1800-1500 f.kr.).

Bent gravede selvfølgelig ned og fandt økserne, men tog kun de to op og kontaktede med det samme museet. De to økser er henholdsvis.30 cm og 26cm lange og vejer næsten 980g og 650g. De hører til blandt de tidligste bronzefund i Danmark og tilhører en meget lille eksklusiv kreds af fund, der er måske kun fundet 5 i forvejen i hele Danmark, Sydsverige og Mecklenburg. Ved besigtigelsen samme dag var det helt klart at der var ”mere dernede” og det blev en lang forventningsfuld påske inden der kunne laves en ordentlig udgravning af fundet.

Udgravningen tirsdag den 7. april 2015 blev noget af en folkefest med masser af arkæologer, naturvidenskabsfolk og konservatorer og masser af naboer, lodsejer, findere, journalister, kaffe og den dejligste hjemmebagte kage.

Der var ganske rigtigt mere. Af hensyn til bevaringen af fundene og mulighederne for at lave gode naturvidenskabelige undersøgelser omkring fundet, måtte der laves et præparat omkring økserne, så man kunne ikke rigtig komme til at grave helt i bund medens arkæologerne var derude. Men det står klart at der ligger mindst tre økser mere samt en lille flintkniv, måske en såkaldt løvkniv. Så er der fundet mindst lige så mange økser i depotet i Boest som var kendt i forvejen - nu er der mindst 10!

Nu er økserne på konserveringscenteret og museet modtager forhåbentlig snart røntgenbilleder så vi kender fundets fulde omfang. Derefter vil økserne blive fremgravet under bedst tænkelige forhold.

Der viste sig dog mere derude – nemlig bopladsspor og det spændende spørgsmål er om økserne er lagt ned i et hus eller i forbindelse med en samtidig boplads – i dag og i morgen gennemfører vi en fladafdækning af området omkring fundstedet for at få afklaret dette spændende spørgsmål.

Artiklen er leveret af Museum Midjylland

(april 2015)

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Læsøs sidste tanghuse reddes
Kystmuseet skal forske i bunkere
Oldtidsfund under Apple-centeret i Viborg?