Menu
Forrige artikel

Russiske jøder i København 1882-1943

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 9426

Af Winnie Maria Bak, Cand. mag. i historie og mellemøststudier.

”Fra 1882 til 1914 immigrerede et antal russiske jøder til Danmark, måske 10.-12.000. De boede her i kortere eller længere tid, og 3.000 valgte at blive her. De udgjorde et lille skvulp fra den store bølge, som flyttede en meget stor del af de østeuropæiske jøder til især Vesteuropa, Nord- og Sydamerika. Selvom Danmark har været indvandringsland for mange skandinaver, tyskere og hollændere, var de russiske jøder – bortset fra de jøder der boede her i forvejen, og de polske landarbejdere, som kom næsten samtidigt – den første større gruppe af mere eksotisk herkomst”.

Sådan starter dr. phil., forfatter og forskningsbibliotekar Morten Thing sin – hvad han selv kalder – kulturhistoriske fremstilling. Og der er virkelig tale om en fremstilling af format og tyngde. Med sine 656 sider kommer han omkring emnet, som ingen har gjort før. Fremstillingen adskiller sig fra sine forgængere ved både at række bredere og ved sin kildeanvendelse. Morten Thing har haft mulighed for at anvende jiddish-sproget primærmateriale, og dette udgør sammen med hans danske og udenlandske arkivmateriale, materiale fra indvandrerpressen samt skønlitterære kilder, et imponerende og utrolig bredt fremstillingsgrundlag.

Værket er opdelt i tre store hovedafsnit der gennemgår immigranternes ankomst til Danmark og deres etablering af en indvandrerkultur, den måde man i det danske samfund talte om jøder på, samt sidst immigranternes integration i mellemkrigstidens Danmark. I bogens indledning gøres der rede for en lang række begreber, som f.eks. forskellen på jøder ud fra geografi, kort introduktion til den store jødiske folkevandring, forskellen på integration og assimilation m.v.

Indholdet af denne indledning er god at bemærke sig, hvis man vil være rustet til de resterende 645 sider, for der er altså tale om så mange detaljer, henvisninger til personer, statistikker og forskellige hjælpeorganisationer, at man let taber pusten og tråden. Det synes således nærmest at være en uoverskuelig opgave at læse Things bog fra A til Z, men det kan efter min mening også godt gøres anderledes. Bogens opdeling – og underopdeling - gør det nemlig forholdsvis nemt at kaste sig over de afsnit, man finder mest interessante, ligesom alle hovedafsnit indledes med et godt overblik over, hvad der nu skal ske.

Man kan kun være imponeret over det kæmpearbejde, der ligger bag fremstillingen – alene indsamlingen af kildematerialet - men dette retfærdiggør naturligvis ikke et langt og kedeligt resultat. Det mener jeg dog heller ikke der er tale om hér. Ganske vist sprang jeg til tider afsnit over, men de lange, brede linjer var gode at blive klog af, hvis man interesserer sig for indvandrings- og flygtningehistorie. For hvor meget véd man egentlig om de russiske jøder, om det samfund de skabte omkring sig, om danskernes og ikke mindst de danske jøders modtagelse af dem og om deres integrering eller assimilering i det danske samfund. Ikke meget, bliver man bevidst om, når man giver sig i kast med Morten Things fremstilling. Og man bliver ikke kun klogere på de russiske jøders historie, men også på hvem vi er som danskere, og hvordan vores samfund så ud.

Det er altså tale om et utrolig professionelt stykke arbejde, der måske godt til tider kan blive lidt langt i spyttet på grund af de mange detaljer, men så springer man lidt videre, og straks lærer man alligevel noget nyt og interessant. Den største synder til at gøre teksten lidt kedelig, er de mange og lange gennemgange af pressematerialet samt af mere eller mindre kendte personligheder med betydning for det jødiske samfund. Det er utroligt vigtige kilder, når sociale og kulturelle praksisser skal belyses, men det bliver hurtigt til gentagelser og kedelige opremsninger for læseren. Alligevel vil jeg anbefale bogen til alle, der har mod på at give sig i kast med de mange sider, for fremstillingen indeholder som sagt mange interessante informationer udover gode illustrationer og et tilgængeligt og præcist sprog.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Hvaler på landevejen. 500 års dansk hvalhistorie fortalt gennem hvalforevisninger og hvaludstillinger.
Overvågningens historie
Vestindiske spor