Menu
Forrige artikel

Løvenskiold af Løvenborg

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 9658

Af Kenn Tarbensen, seniorforsker, Erhvervsarkivet

Fra 1738 til 1938 var herregården Løvenborg (tidligere Ellinge og Birkholm) vest for Holbæk ejet af slægten Løvenskiold. Den ældste datter af den sidste lensbaron, Pia Wiedemann, har samlet oplysninger sammen om de syv generationer af slægten, som gennem disse 200 år ejede herregården, og har fået dette trykt som en lille slægtsbog.

Bogen er ”ikke en fyldestgørende beskrivelse af hverken gods eller park, men blot en kærlig hilsen til dem der gik forud”. Bogen har da også karakter af en række småbiografier om baronerne på Løvenskiold, herunder forbindelserne til Norge, hvor bl.a. flere jernværker var i familiens eje. Som sådan er det en fin lille bog, der skal nok skal glæde familien, som bogen vist især er tiltænkt, men også andre med interesse for adelshistorie og for dansk-norske forbindelser.

Materialet til bogen er fremdraget i Løvenskioldernes arkiv i Rigsarkivet ”og i andet historisk materiale”. Der er desværre ingen kildehenvisninger i bogen. Et opslag i Statens Arkivers arkivdatabase Daisy (www.sa.dk) viser, at alene hovedarkivet i Rigsarkivet fylder 48 arkivæsker, så det havde bestemt været en fordel med henvisninger. Om det omfattende godsarkiv i Landsarkivet for Sjælland m.v., der også ses i Daisy, er inddraget kan heller ikke ses.

Der indskydes nogle små fortællinger blandt tjenestefolk, men det fremgår ikke, om de er autentiske. Næppe.

Med bogen er der dog foretaget en første indkredsning af Løvenskiolderne på Løvenborg, og denne afslører en god fortælling, der fortjener at få en mere omfattende fremstilling. Mere er der faktisk ikke at sige.

Billedkvaliteten er ikke god, og bogen er (især i indledningen) fyldt med en lang række faktuelle fejl. Det er lidt synd for forfatterens gode ambitioner, men set udefra fremstår bogen dermed i det hele som et godt eksempel på, at professionelle forlag og udgivelsesselskaber med peer reviews etc. er fornuftige størrelser i det danske historiske miljø.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Flygtningelejren Sølund
Jelling, Sommeren 1861
Sønderjyske Årbøger 2010