Menu
Forrige artikel

Dansk udviklingsbistand

Kategori: Bøger
Visninger: 6594

Af Peter Yding Brunbech

Danmarks ulandsbistand beslaglægger årligt et tocifret milliardbeløb selv efter den nuværende regerings nedprioriteringer. Samtidig angår dens politiske målsætninger forholdene for klodens over 1 mia. fattige plus det løse. I forhold til disse tal er emnet generelt underbelyst og er stort set forbeholdt en række professionelle entusiaster. Alene af disse årsager er det glimrende at der kommer bøger – og ikke mindst undervisningsbøger – om dansk deltagelse i det globale udviklingssamarbejde.

Og Malene Grøndahls bog om dansk bistand er netop en undervisningsbog – eller i det mindste en bog henvendt til ungdomsuddannelserne som det hedder i forordet. Den er skrevet på et let tilgængeligt sprog trods det til tider komplicerede emne og den forudsætter ingen særlige forkundskaber udover interesse.

Titlen giver visse historiske associationer, men det er dog ikke den historiske fremstilling, der er bogens ærinde. I stedet præsenterer Grøndahl i en række kapitler nogle centrale problemstillinger ved og aspekter af, dansk og international bistandsvirksomhed. Kapitlerne er inddelt i fire ”dele”: 1) International bistand – Fra mission i guds navn til militære interventioner i menneskerettighedernes navn, 2) Dansk bistand – Fra hospitalsskib til Handelssamarbejde, 3) For mange kokke…? – De centrale aktører i bistanden og 4) Danmark og de store udfordringer. De to første dele indeholder lidt historisk stof, men det er nutiden, der er i højsædet.

Vi hører både om miljøbistand, aids-bekæmpelse, Copenhagen Consensus, danske NGO’er, terrorbekæmpelse og diverse internationale organisationer mmm. og kommer således fint omkring i emnet. Helt logisk virker inddelingen ikke altid, og der er relativt mange overlapninger i de enkelte kapitler. Dette skyldes vel til dels, at selve emnet er mangefacetteret og dækker et meget bredt spekter af hjælpe- og samarbejdsformer.

Bogen når dog aldrig i dybden med de forskellige økonomiske, politiske og sociale aspekter og problemer vedrørende udvikling og udviklingsbistand, men dette er muligvis heller ikke hensigten og måske også for meget forlangt af et værk, der sigter så bredt. Dog er det lidt utilfredsstillende ofte at måtte stille sig tilfreds med blot at se enkeltpersoners eller organisationers holdninger til en problemstilling citeret eller fremstillet – man savner tit lidt kritisk stillingtagen eller perspektivering.

Rent layoutmæssigt virker bogen desværre ikke helt optimalt. Der er brugt forvirrende mange grå, sorte og gule flader og de enkelte sider giver ofte et rodet indtryk med forskellige typer tekst og figurer. Desuden er billedteksterne simpelthen skrevet for småt til, at det er muligt at læse dem uden at anstrenge sig. Det virker, som om forlaget har bestræbt sig på at efterligne Internettets layoutform, hvilket i så fald virker mindre hensigtsmæssigt, idet netop læsevenlighed stadig er en af bogens forcer i forhold til nettet. Måske er det et generationsspørgsmål – men jeg er trods alt kun 31.

Trods disse beklagelser er det dog en fin bog, der kan bruges som introduktion til emnet/emnerne. Leder man efter historie eller noget mere uddybende, må man læse videre andetsteds.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Hvad hjertet begærer
De danske vittighedsblades historie
50 begivenheder – højdepunkter i verdenshistorien