Menu
Forrige artikel

Demokratiet under pres

Kategori: HistorieLab
Visninger: 4274

 

Hvad kan historiefaget tilbyde eleverne i en verden med en overvældende informationsstrøm præget af politisk spin, misinformation, falske nyheder og konspirationsteorier? Og hvilke konkrete redskaber kan historiefaget udstyre eleverne med, så de bliver i stand til at tage stilling på et kvalificeret grundlag og handle derefter?

De spørgsmål har aldrig været mere aktuelle og med konferencen, sætter historielærerforeningerne i fællesskab med HistorieLab spot på at diskutere potentialet i historieundervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne i forhold til at bevare et demokrati under pres.

Historiefaget har sit naturlige fokus på fortiden og på koblingen mellem fortid, nutid og fremtid. Historiefaget har desuden en metode, hvor der formuleres en problemstilling, søges og udvælges kilder, hvor kilderne analyseres og bearbejdes, og der udarbejdes en fremstilling, der besvarer problemstillingen. I en virkelighed, hvor fremmede magter spreder misinformation og falske nyheder, hvor politik er mere form end indhold, hvor underholdning er blevet et centralt nyhedskriterium og hvor TV-kendisser bliver valgt som præsidenter, er der behov for, at den viden og de færdigheder, som historiefaget tilbyder, gøres brugbare for eleverne – både i deres hverdagsliv nu og her, og når de som voksne skal indgå som en aktiv og konstruktiv del af et demokratisk samfund.

Fredag den 28. september 2018 kl. 9.30-16.15 på Rødkilde Gymnasium, Rødkildevej 42, Vejle
Pris: 500 kr. inkl. moms
Tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 18. september 2018

 Se program og tilmelding på HistorieLabs hjemmeside

Historie-online.dk, den 21. august 2018

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Museet og skolen
HistorieLab spørger
Indhenter fortiden os?