Menu
Forrige artikel

Mere end 13.000 historiske artikler gjort tilgængelige

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 666

 

Tidsskriftet ”Trafik & Veje” fejrer 100 år d. 30. januar. Det hed ved starten i 1924 ”Dansk Vejtidsskrift”, da landets veje skulle tilpasses det nye køretøj, bilen. Initiativet blev taget i et samarbejde mellem bilejerne i FDM og forskere på Den Polytekniske Læreanstalt (i dag DTU).

Siden har forskere skrevet om, hvordan man burde lave veje, og praktikerne har fortalt om deres praktiske erfaringer med nye metoder. Alle disse artikler er digitaliseret i anledning af jubilæet og ligger gratis tilgængelige på www.trafikogveje.dk.

I de første årtier stod man med et stort problem: de hurtigkørende biler ødelagde veje bygget til hestevogne. Gummihjulene sugede ganske enkelt sandet fra vejen op til en støvsky i de tørre årstider, og ødelagde hurtigt vejbelægningen. Derfor eksperimenterede man i 1920'ern’ og 1930’erne med nye belægninger. Datidens gasværker leverede tjære, og dyr asfalt kunne købes fra udlandet. Man forsøgte også i 1930’erne at lave belægninger af godt dansk træ, men det blev en fiasko. Under 2. Verdenskrig stoppede importen af asfalt, hvorfor vejfolk landet over eksperimenterede med ler som belægning.

Tidsskriftet har været vejsektorens førende blad, og gennem artiklerne kan man følge med i de problemer og opgaver, som man i kommuner og amter forsøgte at løse. Længe var det rent tekniske forhold, men almindelig historisk interesserede vil alligevel gennem de gamle artikler kunne få et indblik i et tidligere samfunds problemer. Hvis man f.eks. forstår, at en ”Vintertjeneste” står for at renholde veje for sne, kan man læse artikler fra en tid, hvor det ikke mere var muligt at spænde en kane foran en hest. Nu måtte vejvæsenerne finde ud af, hvordan veje kunne ryddes for sne, så bilerne fortsat kunne køre.

Tidsskriftet har fået hjælp fra Vejhistorisk Selskab, hvor Jørgen Burchardt, formand for selskabets forskningsudvalg udtaler:

Det er med stor glæde, at vi ser, at et privat udgiverselskab har bekostet det store arbejde med at gøre de gamle artikler frit tilgængelige. Vi har ikke mere noget museum i landet til at varetage vejhistorien. Når det offentlige ikke støtter, må vi glæde os over, at andre tager ansvar. Dagligt benytter vi alle vejens effektive transport, som er en forudsætning for det moderne velfærdssamfund. Godt at nogen sikrer den historiske viden, så vi kan forstå vejen til nutiden.

Forsiden på bladet i 1924 viste profetisk, at hestevognen var på vej ud og bilen blev fremtidens transportmiddel. I januar 2024 udgiver tidsskriftet et jubilæumsnummer, som både har historier fra fortiden men også overvejelser om fremtiden. Forsidebilledet er derfor lavet af en AI-robot, som fik besked på at lave et billede af en fremtid bygget på fortidens historie.

[Historie-online.dk, den 30. januar 2024]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Egypten - besat af livet
Gå en tur på Hjerl Hede
OKTOBER