Menu

Repr. møde i DHF

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 209

 

Til medlemmerne

Dansk Historisk Fællesråd indkalder hermed til repræsentantskabsmøde og oplæg den 28. august 2024, kl. 15.30-17.30.

I år finder mødet sted på TID - Museum for Odense, Overgade 48, 5000 Odense C (det gamle Møntergården).

Tilmelding: I forbindelse med repræsentantskabsmødet vil der blive serveret drikkevarer og sandwiches, og derfor er der forhåndstilmelding senest en uge før repræsentantskabsmødet til undertegnede, gerne pr. mail: mid@sa.dk.

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet

3.      Godkendelse af nye medlemmer

4.      Beretning

5.      Regnskab

6.      Indkomne forslag

7.      Budgetforslag og kontingentfastsættelse

8.      a. Valg af 2 medlemmer til styrelsen
b. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

9.        Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være styrelsen i hænde senest 4 uger før repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag udsendes senest 14 dage før mødet.

Oplæg: Efter foreningsdelen er der oplæg ved Henrik Harnow, direktør for Museum Odense.

Udvikling og fornyelse af et stort museum

Museum Odense er et af landets største statsanerkendte museer og driver i alt 6 enkeltmuseer, heriblandt store attraktioner som H.C. Andersens Hus og Den Fynske Landsby. Museets aktiviteter er vidtrækkende og rummer blandt andet også forskningscentret Centrum. Mange interesser skal balanceres, og museets kvaliteter og særtræk skal fastholdes samtidig med, at Museum Odense arbejder i en ny virkelighed med langt større fokus på at drive attraktioner og skabe indtjening. I oplægget giver museets direktør Henrik Harnow et indblik i måden at arbejde med at udvikle og forny museet, skabe stærke faglige miljøer og samtidig sikre den indtjening, som er blevet helt nødvendig for de store museer.

På fællesrådets vegne

Michael Dupont, mid@sa.dk
formand

[Historie-online.dk, den 26. juni 2024]

Se relaterede artikler
Udgravning af kvindegrav fra vikingetiden
Findes julemanden?
Jernbanen på film