Menu
Forrige artikel

Stor bogsamling til Slægtsforskernes Bibliotek

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 1894

 

Rigsarkivet har overdraget den del af sit bibliotek, der omhandler personal- og slægtshistorie til Slægtsforskernes Bibliotek, der er en del af den almennyttige forening Danske Slægtsforskere.

Der er overdraget i alt ca. 95 reolmeter – eller ca. 150 flyttekasser – der er opdelt i to dele: En generel del med faglitteratur om personal- og slægtshistorie samt en speciel del med biograferede personer og slægter.

Vicedirektør ved Rigsarkivet, Ole Magnus Mølbak Andersen, siger, ”Rigsarkivet glæder sig meget over, at bøgerne på denne måde bliver let tilgængelige for slægtsforskere generelt, da arkivets alternativ med et reduceret bibliotek ville være en destruktion.”

Med denne tilføjelse fra Rigsarkivet passerer biblioteket en samlet bestand på 30.000 værker inden for personal-, slægts- og lokalhistorie samt kildeudgaver, hjælpemidler, håndbøger m.v.

Biblioteket leder, Per Andersen, udtaler ”Vi er meget glade for denne overdragelse af litteratur inden for personalhistorie og slægtslitteratur. Det fordobler vores bestand af værker inden for disse emner til omkring 10.000 værker. Samtidig giver det os bedre mulighed for at digitalisere slægtsbøger til glæde for danske slægtsforskere”.

Slægtsforskernes Bibliotek tilbyder i dag mere end 5.000 titler online inden for bibliotekets emner, et tal der forventes at nå 8.000 titler i 2020.

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Foreningen er landets største slægtsforskerforening med 8.000 medlemmer. Biblioteket er et specialbibliotek for slægtsforskere og historikere. Det indeholder værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Biblioteks hjemmeside

[Historie-online.dk, den 25. september 2019]

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Røde lejesvende?
Ewald Tang Kristensen - Historiens Aktører nr. 31
THE WORLD WAR II TRIVIA GAME