Menu
Forrige artikel

Vikingemuseet Ladby udvider

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 2897

Med nye 4,5 hektar jord at råde over kan Vikingemuseet Ladby nu forbedre tilgængeligheden, udvide formidlingen og gøre museet til et endnu bedre udflugtsmål.

Torsdag den 31. august besluttede byrådet i Kerteminde at købe fem hektar jord omkring Vikingemuseet Ladby. Med et ny flot fjordlandskab til disposition kan museet komme i gang med udviklingen til gavn for museets mange gæster.

"Vi er utroligt glade for beslutningen, og vi glæder os til at gå i gang med arbejdet", fortæller Claus Frederik Sørensen, der er afdelingsleder for Vikingemuseet Ladby. ” ”Der er massiv interesse for vikingetiden – båder herhjemme og i udlandet. Med mere plads kan vi gøre Vikingemuseet Ladby endnu mere attraktiv som destination”.

I de seneste ti år er antallet af gæster på Vikingemuseet Ladby næsten firedoblet, og udvidelsen har længe stået højt på museets ønskeliste. I de senere år har manglen på plads nemlig sat grænser for, hvor mange gæster der har kunnet komme til museet, og muligheden for at forbedre adgangsforholdene for gangbesværede og handicappede.

Allerede ved sæsonstart i foråret 2018 er det planen, at museet kan imødekomme gæster og turister med en række nye tiltag på museet: et levende kulturlandskab ned mod fjorden, forbedret tilgængelighed i form af bl.a. flere p-pladser og bedre stiforløb, udvidet formidling af især det rekonstruerede vikingeskib samt en række nye events og aktiviteter.

Vikingernes kulturlandskab

Med den nye jord, er det tanken at genskabe et græsnings- og kystoverdrevslandskab med få spredte bevoksninger. De nyindkøbte jordområder ligger i dag i græs (græsudlæg), og kan med få tiltag gøres let tilgængelige og rekreative.

·         Der etableres stier gennem landskabet.

·         Der plantes enkelte træer/buske (frugt/bær/nødder) med udgangspunkt i vikingetidens kulturlandskab.

·         Området omkring højen/skibsgraven åbnes op ved at fjerne ældre levende hegn/krat.

·         Der etableres rekreative områder, hvor besøgende kan nyde mad, lege (spil, forhindringsbane m.m) men også søge ro og fordybelse. Hertil tænkes bålsteder og formidling af vikingetidens mad/drikke.

Tilgængelighed

Følgende tiltag skønnes nødvendige for at optimere forholdene:

·         Den midlertidige p-plads forstærkes ved tilførsel af flis (allerede nu kan den virke pløret for både biler og gående) og området hegnes ind

·         Der etableres handikapparkering tæt på museet

·         Der etableres parkeringsområder for busser og autocampere

·         Der etableres faste stier over p-pladserne til kørestole/ældrekøretøjer

·         Der etableres særlig holdeplads nærmere højen så handikappede/dårligt gående ved forespørgsel kan køre tættere på

Formidling

Blandt Vikingemuseet Ladbys absolut største attraktioner er rekonstruktionen af Ladbykongens gravskib – Ladbydragen. For at skibet også kan være tilgængeligt i vintersæsonen, når det ikke ligger i vand, etableres en overdækket plads til skibet, som i sommersæsonen kan bruges som arbejdsområde. I fortællingen inkluderes museets færøbåd (søsættes midt september 2017), der har tilsvarende behov for overdækning/sikring. Desuden udvides formidlingen med plancher om skibene til de mange besøgende.

Events

Med den nye plads kan museet øge antallet og omfanget af aktiviteter i form af events.

·         Vikingetids dyrskue. Med deltagelse af både ”lokale” men også vikingeforeninger, der formidlinger vikingetidens dyr som eksempelvis heste og hunde.

·         Weekender, hvor museets frivillige vikinger formidler i telte/lejrområder om håndværk, dragter og sejlads. På sigt udvides med landbrug og madlavning m.m.

·         Den årlige søsætning tilføres musik, madlavning, bål, leg.

Til de forskellige events tænkes også at indkøbe fagfolk til bred formidling af vikingetiden. Her tænkes meget bredt og både inden for traditionel vikingehistorie (historie, arkæologi, runologi, osteologi m.m.), men også anden faglig funderet viden med rod i vikingetiden: ølbrygning, mjødlavning, vilde urter, madlavning, ridning, smykker og kamp.

Historie-online.dk, den 5. september 2017

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Fra folkesag til venskabsbesøg
Carl Nielsen Museet
Teknisk Museum i Svanemølleværket