Menu
Forrige artikel

Kærlighedsvarsler og magi

Kategori: Årstidens skikke
Visninger: 5491

 

Folketraditionen har haft mange metoder til den, der ville aflure, hvad fremtiden byder på. Men det er ikke altid ufarligt, fortæller sagnene. Varsler om kærlighed og pardannelse hørte ikke til de mindst populære.

Der er mange råd og midler, som den forelskede kunne ty til. Der var midler som kunne vinde den elskede, og sikre sig hans troskab. Der var også metoder, som kunne fortælle, hvem man blev gift med - og om hvorvidt forbindelsen ville blive lykkelig eller ej.

Folketroen mente, at varsler kunne komme til alle - ikke mindst til folk, der fik så mange af dem, at de kunne kaldes synske. Varseltroen bygger på to ting. Dels en opfattelse af, at stort set alt i fremtiden er tilrettelagt og forudbestemt, og at der er sammenhæng eller kan skabes kontakt mellem de verdener, der beherskes af henholdsvis mennesket og de overnaturlige kræfter.

Midler til at vække elskov 
"Hvis en Karl kommer en Draabe af sin Sæd i en kop Kaffe,
og giver en Kvinde, frembringer det en heftig Attraa."
(Bl.a. Vestsjælland)

"Lægger en Pige i al hemmelighed en Snogebraad i Karlens Halstørklæde, kan han ikke svige hende".
(Holbæk amt)

"Vil en pige vinde en karl, tager hun et Æble, hvori hun skærer et kors og lægger det i sin venstre Armhule, saa der trænger sved ind i Æblet. Spiser han det, vil han løbe efter hende".
(Bl.a. Vestjylland)


Kærestevarsler 
"Hellig 3 Kongers aften skal en Pige lægge et Spejl under sin Hovdpude. Hvis hun skal blive gift, seer hun i Drømme den Vedkommende; men bliver hun aldrig gift, saa seer hun i Drømme kun en Ligkiste."
(Vestsjælland)

"Får en Karl eller en Pige to Theskeer i sin Kop, skal han (hun) snart blive forlovet."
(alm.)

"Hvis man troer, at to elske hinanden, kan man tage en Myrthekvist og plante. Vokser den, bliver de to forlovede, men vokser den ikke, da er der ingen gjensidig Tilbøjelighed"
(Kjøng, Fyn)

"Vender den første Frø, som Ugifte om Foraaret se, Hovedet til, da er Kjæresten tro, vender den bagen til, da er Kjæresten utro"
(Vendsyssel


Hvem bliver jeg gift med? 
"St. Hansaften Kl. 12 plukker en Pige 9 Slags Blomster. Dem lægger hun under sin Hovedpude, og hun vil da i Drømme se sin tilkommende."
(Bl.a. Vendsyssel)

"Hvis om Sct. Agathe aften (5. februar) faster hele Dagen, så vil man om natten drømme om sin tilkommende.
Det skal ogsaa være godt dertil at tage en lille Theskefuld Salt."
(Bl.a. Vendsyssel)

"Hvis en Karl vil vide, om én af tre Piger vil have ham, da skal han om Sct. Hansnat lægge fire Sedler under sin Hovedpude. Paa de første tre Sedler skal han skrive Navnet paa de tre, som han mest holder af, paa den fjerde intet.
Naar han først er faldet i Slummer, og vaagner, skal han trække én af Sedlerne. Trækker han én af de tre, da er det jo saa meget godt; men trækker han det 4., hvorpaa der intet staaer, saa er der ingen af de tre, som vil have ham"
(Himmerland, Vendsyssel)

Tekst: Charlotte S.H. Jensen

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Valentin i Danmark
Sankt Valentin - relikvierne
Valentinkort og breve